Från WordPress till Facebook med Wordbooker


Att kunna publicera inlägg från WordPress till Facebook (direkt till sin Facebook-profil eller till en Facebook-sida) är populärt. Det är ett bra sätt att driva trafik till sin webbplats och slippa att publicera inläggen manuellt på Facebook.

Genom tillägget Wordbooker är detta smidigt, även om det är aningen rörigt och det finns väldigt mycket inställningar. Du kopplar upp dig genom Facebook Connect på tillägssidan och har sedan möjlighet att välja om du vill automatiskt publicera nya inlägg i din Facebook-logg eller på en Facebook-sida där du är administratör.

På inläggsnivå har du också möjlighet att göra inläggsspecifika inställningar, till exempel om du vill publicera ett enskilt inlägg på en av dina Facebook-sidor.