Bestäm vilken ordning sidor ska visas


Jag har under dagen arbetat med min webbplats om yoga och bland annat finns det en sektion av webbplatsen som informerar om yoga som övningsform byggd på en huvudsida med undersidor.

När man använder WordPress som CMS finns det tyvärr vissa brister i plattformen och en av de största är att man inte kan bestämma i vilken ordning som sidorna ska visas, du har endast möjlighet att sortera efter antingen i bokstavsordning eller efter sidans ID.

Tillägget My Page Order råder bot på detta och ger dig möjligheten att enkelt ändra i vilken ordning som sidor visas. Efter en enkel installation kan du organisera om sidordningen genom att med AJAX-funktionalitet dra och släppa sidor i den ordningen du vill att de ska visas.