Flytta från Blogger till WordPress


Google har öppnat upp för möjligheten att importera och exportera innehåll och kommentarer från deras bloggtjänst Blogger under devisen ”your blog, your data”. Tillsammans med Google Blog Converters som nyligen släpptes under öppen källkod kan du på ett enkelt sätt föra över innehåll och kommentarer från din blogg på Blogger till WordPress, Live Journal och MovableType.

Behöver du anledningar till att flytta från Blogger till WordPress? Anita Campbell sammanfattar utmärkt. Det är alltid trevligt med initiativ som möjliggör för användarna att kunna välja den tjänst som passar de själva bäst, utan restriktioner. Vilken blir första svenska bloggtjänst med stöd för Google Blog Converters?

Steg för steg

1. Exportera innehållet från din blogg hos Blogger
För att exportera innehållet hos din blogg på Blogger går du först genom Settings -> Basic och sedan till Export blog. Blogginnehållet exporteras till en XML-fil som du lägger på din dator.

2. Använd Blogger2Wordpress
Använd Blogger2Wordpress för att konvertera den nersparade XML-filen från Blogger till WordPress-format (WXR).

3. Importera konverteringen i WordPress
I din WordPress-installations administrationssystem går du till Verktyg -> Importera och väljer WordPress. Ladda sedan upp den konverterade filen. Nu kommer innehåll och kommentarer läggs in i din WordPress-installation!