Eget utseende till WordPress-inloggningen


Att skapa ett eget utseende till en WordPress-inloggning är enkelt. På några minuter kan du få fram en lösning som till exempel passar perfekt för dig som bygger lösningar åt dina kunder med WordPress och vill få dem att känna sig hemma.

Speciellt svårt är det inte heller, det du behöver göra är att använda och ändra i stilmallen login.css som finns under /wp-admin/css/.

Dessvärre betyder deras plats i strukturen att de skrivs över vid en uppdatering av WP och därför kan det vara bättre att använda det utmärkta tillägget Binary Moon Custom Plugin som förutom förhindrar överskrivning vid uppdatering och förenklar CSS-ändringar för inloggningssidan även skickar med en PSD-fil att arbeta utifrån.

Instruktioner för Binary Moon Custom Login Plugin

  • Ladda hem Binary Moon Custom Plugin
  • Installera och aktivera tillägget.
  • Använd mallarna login-bkg-tile.psd och footer.png i under /image-templates/ i tilläggets katalog för att utforma din egen inloggning om du vill ha vägledning. Spara filerna under valfria namn i /images/ under tilläggets katalog.
  • Öppna bm-custom-login-2.css i en texteditor för att uppdatera sökvägarna till de två bildfilerna. Sätt border: 0 på elementet #form för att ta bort CSS-ramarna.

Inspiration på Flickr

Behöver du inspiration när du ska göra formge din egen inloggning? Gruppen BM Custom Login på Flickr har i skrivande stund 96 uppladdade utseenden på WordPress-inloggningssidor, som har skapats med hjälp av Binary Moon Custom Login Plugin. Jag har precis laddat upp och lagt till min egen variant av denna bloggens inloggning till gruppen.