5 smidiga WordPress-tips


Känner du för att kunna skryta för dina vänner med dina WordPress-kunskaper? Här kommer fem smidiga tips för WordPress, hämtade direkt från utmärkta WP Recipes.

Mallar med if-else

Med WordPress 2.7 kan du genom att använda en enkel if else-sats inkludera olika mallar beroende på vad för kriterier sidan uppfyller. I mitt exempel kommer WordPress att använda filen header-gui.php om besökaren befinner sig i kategorin GUI, annars kommer den normala header.php-mallen att användas.

[sourcecode language=’php’]

[/sourcecode]

Formatera en administratörs kommentarer

I tidigare versioner av WordPress har det krävts ett hack för applicera en speciell CSS-klass på en administratörs kommentarer. WordPress 2.7 har tillsammans med den nya funktionaliten kring wp_list_comments() gjort det avsevärt lättare – det enda du behöver göra är att lägga till CSS-klassen li.bypostauthor i din stilmall.

[sourcecode language=’css’]
li.bypostauthor {
/* CSS-attribut för en administratörs kommentar */
}
[/sourcecode]

Slumpmässig inläggsordning

Vill du ha en slumpmässad visning av inlägg i WordPress? Detta görs enkelt genom query_posts() precis innan din loop börjar.

[sourcecode language=’php’]
query_posts(’orderby=rand’);
// Loopen
[/sourcecode]

Visa datum när ett inlägg senast ändrades

Varför bara visa publiceringsdatum för ett inlägg, när du också enkelt kan visa datumen när inlägget senaste ändrades?

[sourcecode language=’php’]
Publicerades

[/sourcecode]

Länka ett inlägg externt

Vill du kunna ha inlägg på din blogg eller webbplats som pekar till en extern URL? Vlad Grubman har tagit fram en teknik för att åstadkomma en länkad inläggstitel där du själv kan bestämma var länken ska gå.

Steg 1 är att lägga till följande kod i functions.php:
[sourcecode language=’php’]
function print_post_title() {
global $post;
$thePostID = $post->ID;
$post_id = get_post($thePostID);
$title = $post_id->post_title;
$perm = get_permalink($post_id);
$post_keys = array(); $post_val = array();
$post_keys = get_post_custom_keys($thePostID);

if (!empty($post_keys)) {
foreach ($post_keys as $pkey) {
if ($pkey==’url1′ || $pkey==’title_url’ || $pkey==’url_title’) {
$post_val = get_post_custom_values($pkey);
}
}
if (empty($post_val)) {
$link = $perm;
} else {
$link = $post_val[0];
}
} else {
$link = $perm;
}
echo ’

’.$title.’

’;
}
[/sourcecode]

Steg 2 är att byta ut följande kod i ditt tema (förslagsvis index.php):
[sourcecode language=’html’]

WP Receipes