Svenskt CMS-tillägg i WordPress Page Tree


Jag blev under dagen kontaktad av Måns Jonasson, heltidskonsult på .SE som utvecklar ett flertal externa webbplatser och projekt för organisationen, oftast med hjälp av WordPress. Han har utvecklat det mycket smidiga tillägget WordPress Page Tree som lägger till den populära trädstrukturen för sidhantering som ofta finns i populära CMS-lösningar, med EPiServer som ett exempel.

Jag har redan föreslagit möjligheten att kunna visa trädstrukturen direkt i administrationsgränsnittets vänstermeny i kommande version, för att göra det ännu enklare att kunna se och editera struktur bland sidor. Sedan tidigare så har Måns planerat att göra det möjligt att även visa trädstrukturen direkt på webbplatsen samt kunna välja om man vill förhandsvisa eller redigera en sida direkt från strukturen. Han efterfrågar också fler förslag på förbättrad och utökad funktionalitet.

Måns egna ord om behovet av en smidig lösning för sidstrukturer i WordPress
– Jag gjorde tillägget främst för en (ännu ej lanserad) webbplats åt .SE, men installerar det nu som standard på alla WP jag arbetar med. Då jag använder WordPress främst som en ersättare för ett ”vanligt” CMS på sajter som inte nödvändigtvis är av bloggtyp tycker jag att den översikt man får inne i WordPress över sin sidstruktur är mycket begränsad och rent av dålig. Det räcker med att man har fler än 10-20 sidor för att WordPress administrationsgränssnitt blir mer eller mindre oanvändbart.

… och om utvecklingen av tillägget
– Till jQuery finns redan ett plugin som tar en vanlig HTML-lista och gör den till expand/collapse-träd, vilket ofta används för att skapa navigation i filstrukturer. Eftersom WordPress redan använder sig av jQuery var det en lätt sak att göra ett plugin som tar sidlistan från WordPress och genererar en ordentlig, hierarkisk vy över alla sidor i systemet.