Fördröj publiceringen till ditt RSS-flöde


Här kommer ett litet tips för att fördröja publiceringen av dina nya inlägg till ditt RSS-flöde. Varför detta skulle vara bra? För mig personligen brukar ett antal stavfel upptäckas när inlägget väl har har publicerats och skickats ut till de som följer bloggens inlägg genom en RSS-läsare. Genom att lägga till denna funktionalitet får jag några minuter att upptäcka och ändra de irriterande stavfelen.

För att fördröja publiceringen av nya inlägg till ditt RSS-flöde, lägg till följande kod i filen functions.php som finns i din temakatalog:
[sourcecode language=’php’]
/**
* puplish the content in the feed later
* $where ist default-var in WordPress (wp-includes/query.php)
* This function an a SQL-syntax
*/
function publish_later_on_feed($where) {
global $wpdb;

if ( is_feed() ) {
// timestamp in WP-format
$now = gmdate(’Y-m-d H:i:s’);

// value for wait; + device
$wait = ’5’; // integer

// http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/date-and-time-functions.html#function_timestampdiff
$device = ’MINUTE’; //MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, YEAR

// add SQL-sytax to default $where
$where .= ” AND TIMESTAMPDIFF($device, $wpdb->posts.post_date_gmt, ’$now’) > $wait ”;
}
return $where;
}

add_filter(’posts_where’, ’publish_later_on_feed’);
[/sourcecode]

Källa