Flytta en WordPress-installation till en ny domän


Har du en WordPress-installation på en befintlig domän men ska flytta den till en annan domän på ett annat webbhotell? Inga problem, det är en process som är relativt enkel och snabb. Här går vi igenom steg för steg hur du gör det på bästa sätt för dig, dina besökare och sökmotorernas indexering av WordPress-webbplatsen.

1. Förhindra indexering på den nya domänen

Det första vi ska göra är att se till att sökmotorerna inte indexerar innehållet på den nya domänen under flyttprocessen. Vi skapar filen robots.txt och lägger på den nya domänen med följande innehåll i filen:

2. Kopiera databas och filer till den nya domänen

Här handlar det helt enkelt om att ladda ner WordPress-filstruktur från den befintliga webbhotellet och ladda upp filstrukturen till det nya webbhotellet. Exportera den gamla databasen (enklast genom phpMyAdmin) och importera den i nya miljön.

3. Ställ in de nya databasinställningarna

Nästa steg är att byta ut databasuppgifterna för det gamla webbhotellet till det nya webbhotellets uppgifter i wp-config.php. Byt ut databasnamn, användarnamn, lösenord och eventuell server.

Vi måste även se till att WordPress vet att det är en ny domän som gäller och det gör vi genom att addera följande i wp-config.php:

4. Voila, WordPress ska nu fungera!

Nu har vi kommit så långt att WordPress ska fungera på den nya domänen. Kontrollera det genom att gå in på den nya domänen i din webbläsare.

I vissa fall kan inlägg och sidor ge 404 eller 501-fel, vilket beror på att filen .htaccess saknas eller har fel rättigheter. Enklaste sättet att lösa det brukar vara att logga in i administrationspanelen, gå in under Permalänkar och trycka på ”Spara ändringar” för att uppdatera permalänksstrukturen.

5. Sök och ersätt referenser

Förmodligen finns det en hel del referenser på din webbplats i databasen till den gamla domänen (bilder, länkar, filer). Dessa referenser behöver bytas ut till den nya domänen, vilket görs smidigt med tillägget Search and Replace. Tillägget letar upp en befintlig sträng i databasen och byter ut den mot en ny sträng.

6. Tillåt indexering av den nya domänen

När du har kontrollerat att allting fungerar som det ska kan vi låta sökmotorerna indexera innehållet på den nya domänen. Detta gör vi genom att ta bort robots.txt som vi skapade tidigare.

7. Flytta besökare och sökmotorer från den gamla till den nya domänen

Nu måste vi se till att besökare och sökmotorer förflyttas från den gamla domänen till den nya. Detta gör vi genom filen .htaccess på den gamla domänen som vi tömmer och istället lägger in följande:

Glöm inte att byta ut http://www.nydoman.se mot den riktiga domänen. Detta gör att alla anrop från besökare och sökmotorer till den gamla domänen flyttas den till nya domänen.

8. Flytten är nu klar!

Hela flytten ska nu vara klar, om du har följt alla steg. Du kan ta bort WordPress-filstruktur och databas från den gamla domänen, men det rekommenderas att behålla .htaccess så länge som möjligt.

Källa