Är du tjej och vill lära dig mer om WordPress?


Geek Girl Meetup
Carina och Therese har inom ramarna för Geek Girl Meetup tagit iniativ till en WordPress-utbildning riktad mot tjejer. Detta är ett resultat av att det på den första upplagan av Geek Girl Meetup fanns ett intresse för just WordPress, vilket är väldigt roligt.

Utbildningen kommer att hållas i Stockholm och första tillfället är planerat till lördagen den 25 april, under dagtid. Inom ramarna för initiativet är tanken att ha två ytterligare sammankomster för att kunna gå mer på djupet kring WordPress. Jag kommer tillsammans med Andreas Karlsson och Erik Petterson att stå för utbildandet.

Är du tjej och vill lära dig mer om WordPress som blogg och publiceringsplattform? Hör av dig till Carina Nydén genom detta blogginlägg. Men se till att skynda dig, antal deltagare är just nu begränsat till 12 intresserade tjejer.