Schemalägg backup av din WordPress-databas


phpMyAdmin WordPressJag har tidigare skrivit om tillägget WordPress Database Backup, men vikten av att kontinuerlig göra säkerhetskopiering av din WordPress-databas kan poängteras många gånger. Förr eller senare är det någon ”som skiter i det blåa skåpet, som Janne ”Loffe” Carlsson uttryckte det i Göta Kanal och då är det väldigt skönt att ha en fräsch kopia av databasen.

Med WordPress Database Backup har du möjligt att schemalägga när säkerhetshetskopieringar av databasen ska göras för att sedan låta tillägget skicka filen i SQL-format till angiven e-post. Perfekt för dig som inte vill eller har tid att göra det manuellt, men kom ihåg se till att du har plats i din e-post för filerna.

Ladda ner och installera tillägget

Ladda ner tillägget från WordPress Plugins, extrahera filerna och ladda upp det till din FTP-server under katalogen wp-content/plugins. Gå sedan in i din administrationspanel och aktivera tillägget genom ”Tilläggshanteraren”.
WordPress Tillägg

Konfigurera tillägget

Gå sedan till ”Verktyg” och ”Backup” i administrationspanalen för att konfigurera tillägget. Först kan du välja att göra en backup direkt, men det som är intressant nu finns längre ner under titeln ”Planerad backup”. Skriv in din e-postadress och välj hur ofta databasen ska skickas till din e-postadress. Du kan också välja om några ytterligare tabeller än WordPress standardtabeller ska säkerhetskopieras.
Konfigurera Wordress Database Backup