Ersätt mediafiler enkelt med Enable Media Replace


Svenska WordPress-utvecklaren Måns Jonasson har plockat fram ett nytt tillägg som lägger till en mycket välbehövlig funktionalitet i WordPress mediagalleri – möjligheten att enkelt ersätta filer uppladdade i en WordPress-installation som det är nu. Enable Media Replace heter tillägget och för mig har det redan visat sig vara välbehövligt.

I dagsläget måste man ta bort och ladda upp en ny version av en bild, film eller dokument i mediagalleriet för att kunna ersätta den – en tidskrävande åtgärd. Med detta tillägg läggs en ”Upload a new file”-länk i administrationen på varje objekt och du har möjlighet att dels bara ersätta filen, eller också ladda upp en ny fil med ett nytt namn och låta tillägget ändra alla länkar från den gamla filen till en nya filen.

Så här säger Jonas själv om tillägget:

Jag har hela tiden stört mig på att det är så svårt att ersätta uppladdade filer i WordPress. På .SE är det relativt vanligt att t.ex. en PDF byts ut mot en nyare version, och att då behöva första radera den gamla, sen ladda upp den nya, och däremellan tappa filnamn och annat har gjort mig så irriterad att jag skapade ett plugin för att sköta uppdatering av filerna.

Dessutom är det mycket smidigare om man är en större organisation som jobbar med WP att det går att gå in och bara göra en ”drop-in” replacement av t.ex. en PDF så att alla filnamn behålls.