Byt ut utdragets […] mot en länk


Tidigare visade jag hur man kunde ta bort ta bort […] från utdraget, de tecken som automatiskt bryter orginaltexten när man använder funktionen the_excerpt för att visa utdraget av ett inlägg och man inte har fyllt i någon eget utdrag.

Nu är det dags att visa hur man kan ta detta ett steg längre och byta ut […] mot en länk till inlägget i fråga, i exemplet nedan är länken i form av [… Fortsätt läsa]. Väldigt smidigt om man vill slippa att skriva ett eget utdrag för varje inlägg, men fortfarande vill ha en snygg ”Fortsätt läsa”-text.

För att få detta att fungera måste du klistra in nedanstående kod i functions.php, som ska finnas i din temakatalog. Finns den inte på plats är det bara att skapa filen.

[sourcecode language=’php’]
//Ersätt […] med en länk till inlägget
function elpie_excerpt($text)
{
return str_replace(’[…]’, ’