WordPress Multi-Site på IIS7


Under våren har vi på We Up North arbetat med ett WordPress-projekt som använder subkataloger för flera underbloggar. En av svårigheterna med detta var att driftmiljön behövde vara en Windows-server som hade webbservern IIS7 installerad vilket kanske inte är optimalt ur ett WordPress-perspektiv.

Men problem är till för att lösas! Efter att ha fört över filer och databas gav servern HTTP 500-fel, vilket inte är oförståeligt. IIS7 kan inte använda den .htaccess-fil som WordPress skapar eftersom webbapplikationen främst är tänkt att driftas på Apache.

Som tur var modulen URL Rewrite för IIS7 installerad, vilket gör att man kan skriva om htaccess-reglerna för att fungera till IIS7. Den filen man ska använda är web.config, som förhoppningsvis finns i din webroot.

Efter en stunds letade hittade jag ett foruminlägg med ett gäng IIS-regler och efter att ha fört över dessa till web.config-filen så var det bara att prova nå WordPress, vilket nu fungerade mycket bättre. Dock gav några sidor 404, men efter att gjort några mindre förändringar så fungerade det helt friktionsfritt.

För att underlätta för er om ni befinner sig i en liknande situation, här har ni nedan hela innehållet i filen.