Stöd för RSS-flöden i Mailchimps nyhetsbrev


Mailchimp fortsätter att utvecklas i rätt riktning och en av de senaste funktionerna som har adderats är något jag själv har efterfrågat sedan Mailchimp blev mitt förstaval för utskick av nyhetsbrev – möjligheten att använda RSS-flöden för att hämta innehåll till listningar.

Tidigare har man kunnat generera ett nyhetsbrev baserat på ett RSS-flöde, men det har inte funnits möjlighet att hämta in RSS-flöden genom deras egna mallverktyg. Nu kan man genom ett par nya taggar både hämta in en specifik RSS-källa och välja vad som ska visas från flödena.

Detta gör det möjligt för dig att till exempel hämta in de senaste inläggen och kommentarerna från din WordPress-installation, eller varför inte från någon annans intressanta webbplats? Implementationen är relativt enkel, som du kan se på nedanstående bild:

Vill du prova det hela, rekommenderar jag att läsa mer hos Mailchimp.