Lägg till och använd användarfält i WordPress


En flitigt använd funktion i WordPress är möjligheten att använda egna fält för inlägg och sidor. På användarnivå finns det textfält för AIM, Yahoo IM och Jabber/Google Talk som enkelt kan redigeras och användas för att spara och visa upp annan typ av information.

Det första vi vill göra är ta bort de befintliga fälten, om du inte använder dem. Varje fält har ett unikt ID som vi behöver veta och genom följande kodsnutt i functions.php kan vi ta bort de existerande fälten.

Nästa steg är att lägga till nya textfält som vi vill använda. I detta exempel ska vi lägga till fält för Twitter som sedan ska användas i mallen för användaren. Följande kod läggs till i functions.php:

I administrationens profilredigering har nu standardfälten försvunnit och det nya fältet för Twitter är synligt. Nästa steg är att använda användarfältets värde i mallen för användarna, author.php.

Det vi vill göra är att först kontrollera om användaren som visas har fyllt i en Twitter-länk och om så är fallet, ska vi skapa en länk till deras Twitter-konto. Detta görs genom följande kod:

Om du har fyllt i länken till Twitter i en användares profil och visar användarens arkivsida, ska nu länken visas.