Dela utkast av ett inlägg i WordPress genom URL


Normalt kan endast författare och administratörer i WordPress-webbplatsen se utkast av inlägg som ännu inte har publicerats. Men ibland kan det vara smidigt att enkelt kunna dela ett utkast med andra personer innan publicering.

Tillägget Share a Draft gör det möjligt att på inläggsnivå kunna dela ut ett utkast genom en unik länk, som går att tidsbestämma. Du får också en översikt där du kan se vilka utkast som har delats upp och där du har möjlighet att lägga till nya utkast att dela.