Visa relativa datum för WordPress-inlägg


Ett trevligt alternativ till hur man kan visa datumet för ett WordPress-inlägg kan vara att använda relativa datum, genom att visa hur länge sedan ett inlägg publicerades. Till exempel, ”inlägget publicerades för 2 dagar sedan”.

WordPress-funktionen human_time_diff beräknar tidsskillnaden mellan två datum och skriver ut resultatet på ett användarvänligt sätt. De två datum som vi använder är serverns tidsstämpeln och inläggets tidsstämpel.

Du byter helt ut nuvarande funktion i din WordPress-mall för att skriva ut tid mot följande funktion:

Uppdatering: Tobias Sjösten uppmärksammade mig i kommentarerna om att det inte är helt lysande att hårdkoda frasen ”sedan”, eftersom WordPress inte kan översätta strängen automatiskt med i18n. Jag uppdaterade därför funktionen så att den fungerar oberoende av språk.