Så bra fungerar WordPress med Full-Page Redis Cache


WordPress RedisJag använder verktyget EasyEngine för en smidigare hantering av mina WordPress-servrar och under förra året tillkom stöd för cachning av hela sidor med hjälp av Redis, vilket jag nu äntligen tagit mig tiden att testa.

Redis agerar som en mellanhand mellan WordPress och din databas genom att data sparas (som nyckel/värde) i din servers RAM. Att hämta och skriva data via Redis går betydligt fortare än att göra det via MySQL.

Använder du också EasyEngine är det bara att lägga till –wpredis när du skapar en ny WordPress-instans. Men även utan EasyEngine är det enkelt att komma igång, vilket jag visar i mitt nästa inlägg.

Loader.io användes för testerna som skedde mot denna blogg med 500/1000 simulerade besökare under 1 minut. Först testades PHP-FPM, Memcached och W3 Total Cache, efter det PHP-FPM, Redis och Redis Object Cache.

PHP-FPM+Memcached+W3 Total Cache

Med 500 besökare under 1 minut var den genomsnittliga responstiden 1161 ms. Här under kan ni se hur antalet besökare påverkade responstiden.

Med 1000 besökare slutfördes inte ens testet, efter bara 18 sekunder hade hälften av försöken att nå bloggen misslyckats. Fram tills dess var den genomsnittliga responstiden 8752 ms.

PHP-FPM+Redis+Redis Object Cache

Med 500 besökare under 1 minut var den genomsnittliga responstiden 211 ms.

Med 1000 besökare under 1 minut var den genomsnittliga responstiden 229 ms, inga försök misslyckades här heller.

Som ni själva ser är resultatet enkelt att tyda, Full-Page Redis Cache utklassade motståndet med en genomsnittlig responstid som var mer än 5 gånger bättre – utan några misslyckade försök att nå bloggen.

Mitt val att använda Redis permanent här var således inte speciellt svårt att göra.