Sök snabbt i WordPress administrationspanel


admin-command-palettWordPress administrationspanel saknar som bekant en smidig sökfunktion men det finns ett tillägg som löser denna brist på ett utmärkt sätt och som jag använder i alla mina WordPress-projekt, Admin Command Palette.

Sökfunktionen påminner om Spotlight-söket som finns i OSX och föreslår resultat direkt när du skriver. Du väljer själv vilket innehåll som ska tas med i sökningarna (innehållstyper, taxonomier) via Inställningar -> Admin Command Palette.

När du har installerat tillägget och konfigurerat innehållet som ska inkluderas i sökningarna är det bara att trycka ner Shift+Shift för att börja söka i administrationspanelen.

Jag saknar dock möjligheten att även kunna öppna sökdialogen även på webbplatsen som inloggad användare, förhoppningsvis kan det läggas till i framtiden.

Här är en lista på fler tangentbordsgenvägar som tillägget ger dig möjlighet att använda.

 • ␛ – Clear input focus
 • ⇧+s – Primary button click
 • ⇧+p – Preview
 • ⇧+t – Trash
 • ⇧+v – Open Post/Page in New Tab
 • ⇧+n – Add New Post/Page
 • ⇧+f – Set Featured Image
 • → – Pagination: next page
 • ← – Pagination: previous page
 • ⇧+→ – Pagination: last page
 • ⇧+← – Pagination: first page